Styrelsens sammansättning

Styrelsens Sammansättning

 

Styrelsen når du via;

E-mail: styrelsen@lillanssamfallighetsforening.se

Styrelsen i Lillånssamfallighetsförening består för närvarande av:

Ordförande Marie Pantzare Sidensvansvägen 23
Vice Ordförande      Karl Åkesson Kungsfågelvägen 32
Sekreterare Lotta Cederblad Sidensvansvägen 51
Kassör Karl Åkesson Kungsfågelvägen 32
IT Ansvarig Robert Törnqvist Sidensvansvägen 7
Suppleant Anders Forslund Sidensvansvägen 37
Suppleant Kjell Persson Kungsfågelvägen 2
  Suppleant  Jimmy Lemón   Kungsfågelvägen 16