Trädgård, gränder och lekplatser

Trädgård gränder och lekplatser

 

Trädgårdsanläggningar/gemensam mark
Skötsel av planteringar och gräsmattor i området utförs av samfälligheten anlitad entreprenör – Farmartjänst.

Vår- och höststädning
Detta sköts löpande av farmartjänst.

Lekplatser
Lekplatser städas av de familjer som utnyttjar dem.