TV

TV

För att välja ny TV-leverantör gå in på Kungsbacka bredbandsnät, http://portalen.openuniverse.se/kungsbackastadsnat/

Felanmälan

Detta görs till respektive leverantör.