Trafik

Parkeringar

  • Parkeringarna som finns i området är endast till för besökande och är inte avsedd som extraparkering för de boende.
  • All boenden har två parkeringsplatser. En i garaget och en på uppfarten. För de som byggt om sitt garage så skall de ha gjort plats för två bilar på uppfarten. Detta enligt kommunens detaljplan.
    • Enda undantaget är de som bor i suteränghus. Men de får trots det INTE stå på besöksparkeringen.
  • Parkering i området får endast ske på avsedd plats.
  • Parkering är förbjuden på gräsmattor i området.

 Hastigheter

  • Detta är ett område med mycket barnfamiljer. Anpassa därför hastigheten därefter.
  • Inom området råder gångfart.
  • Gårdsgatorna är inga genomfartsgator. Kör ut på närmsta utfart.
  • Vad betyder gårdsgata?

 

Vänligen respektera detta!