Årsstämma: Motioner

Nu är det snart dags för föreningens årsstämma. Exakt datum meddelas när lokal är bokad.

Ni som går med idéer och tankar kring våra gemensamma ytor kan nu lämna in motioner på förbättringsförslag. Det kan till exempel gälla

– Planteringar

– Lekplatser

– Vägar

– Gemensamhetslokalerna

– Sociala ytor mm

Saker som inte kommer tas […]